Dansbandsmusik på Svensktoppen

Svensktoppen sändes första gången 1962. Från början fick låtar på andra språk inte delta och de som skrev låtarna måste vara svenska medborgare. Men det har ändrat sig sen dess. Det var på 1970-talet som dansbandsmusiken fick stora framgångar på Svenkstoppen. Och från 1993 och 9 år framåt var dansbandsmusiken helt dominant på Svensktoppen. Så SR bestämde sig för att programmet skulle ändra inriktning och ge plats för mera popmusik. När reglerna ändrades ännu mera så att Svenktoppslåtarna från och med januari 2003 även fick sjungas på andra språk än svenska så började dansbandslåtarna att minska på listan. Då började pop och rock komma in på listan istället och dansbandsmusiken blev inte så vanlig längre.Det var i stort sett bara modernare och rockigare dansband som Barbados, Arvingarna, Thorleifs och Friends som låg på listan.

Reglerna ändrades till och från några gånger under årens lopp för att få upp en större variation på låtarna. Man ändrade till exempel att översättningar av utländska låtar var godkända men sen tog man bort den regeln också. 1978 ändrade man på den regeln igen och utländska sånger som översatts till svenska fick åter vara med på listan. Så det har varit lite fram och tillbaka och det har ju påverkat i vilken omfattning dansbandsmusik kunnat vara med på listan.

Svensktoppen har till och med varit nedlagd något år. Innan nedläggningen hade man en gräns för hur länge en låt fick ligga kvar på listan. När programmet startade igen så tog man bort gränsen och låtar fick återigen ligga kvar så länge den var framröstad. När man ändrade reglerna så att låtar inte fick ligga kvar på listan hur länge som helst så föll de låtar bort som legat längst på listan. Sången som legat allra längst på listan är Benny Anderssons låt “Du är min man”. Den låg på Svensktoppen i 278 veckor.

Den låt som fått flest förstaplaceringsveckor är låten “Strövtåg i Hembygden” framförd av Mando Diao. Den sången har legat på listan i 167 veckor varav 86 var som etta på Svensktoppen.

Från januari år 2003 ändrades reglerna så nu kunde man sjunga för första gången på vilket språk man ville. Men textförfattaren måste vara svensk medborgare och både text och musik måste vara original. Efter dessa ändringar började dansbandsmusiken minska allt mer på listan. Men det som är intressant är att man har varit tvungen att ändra på reglerna fram och tillbaka för att man från Sveriges Radios sida velat förändra vilka låtar som hade möjlighet att klättra upp på Svensktoppen.