Vals och Foxtrot

Vals, undantaget Springvals och Hoppvals är den lugnaste och långsammaste sällskapsdansen, tillsammans med Foxtrot, bland gammeldanserna. Det säger inget annat än att de andra gammeldanserna är ordentligt fartfyllda i jämförelse. Så om man vill dansa i lite lagom takt så kan en Vals eller Foxtrot vara perfekt. I Foxtrot kan man till och med byta ett par ord med sin danspartner mitt under dansen utan att bli alltför andfådd av det.

Vals och Foxtrot är troligtvis de vanligaste traditionella sällskapsdanserna som har bestämda steg. Vissa av de andra mer moderna sällskapsdanserna har inte bestämda steg utan kan improviseras på ett helt annat sätt.

Vals är äldre än Foxtrot och har dansats i århundraden både bland de högre stånden i samhället och bland folket. Man kan säga att dans, ringlekar och långdans är något som folk har gjort i väldigt långa tider. Dans är också hälsosamt för kroppen och konditionen men också för det sociala i att umgås under roliga och avspända former med varandra.

Vals är en dans som är både kunglig och djupt folklig. Den finns i olika variationer som till exempel: Gammelvals, Wienervals, Engelsk Vals, Hoppvals, Springvals och många fler. Gemensamt med dem alla är att de är lätta att lära sig och det är kanske just därför vals har blivit en så populär dans internationellt. De flesta länder spelar valsmusik och folk runt om i världen dansar vals tillsammans.

Men visst finns det annorlunda varianter av Vals. Långsam Vals är långsam och kräver god balans just därför.

Hoppvals dansar man i vals men musiken är inte i vals utan i polka. Det är roligt. Springvals är en variant där man tar mycket korta snabba steg med studs i en rask vals med många åttondelar.

Gillar man Vals så gillar man oftast också Foxtrot. Den foxtrot: som dansas i Sverige är inte samma som i övriga världen. Det är närmast de Nordiska länderna som gillar den här lite långsammare varianten av Foxtrot som spelas här. Från början var Foxtrot en mycket snabbare dans som sedan delades upp i två danser. Den ena blev Slowfox och den andra Quikstep. Den tredje varianten blev kvar här i Sverige och dansas nästan lika ofta som Vals och Bugg på dansbandskvällar runt om i landet.